PRESENTACIONS EDITADES

------------------------------...Els contes de l'Avi Quim... estan a la pàgina 10 --------------------

Pàgina 2

001 LLOANÇA DE LES CRIATURES (català) inspirada en el text de Sant Francesc "Lloança de les criatures", traducció de Josep Carner. vist: 183
001 ALABANZAS DE LAS CRIATURAS (español) inspirada en el texto de San Francisco "Alabanzas de las criaturas". visto: 143
002 EL FILL PRÒDIG (català) inspirada en el llibre de Henri M.Nouwen "El retorn del fill pròdig". vist: 229
002 EL HIJO PRÓDIGO (español) inspirada en el libro de Henri M.Nouwen "El retorno del hijo pródigo". visto: 2529
004 PETJADES EN L'ARENA (català) inspirada en el relat anònim "Petjades en la arena". vist: 125
004 HUELLAS EN LA ARENA (español) inspirada en el relato anónimo "Huellas en la arena". visto: 246
006 EL POU, EL BURRO I L'ESTEL (català) inspirada en una coneguda anècdota, aplicada a la esperança que assenyala l'estel del Nadal. vist: 53
006 EL POZO, EL BURRO Y LA ESTRELLA (español) nspirada en una conocida anécdota, aplicada a la esperanza que nos señala la estrella de Navidad. visto: 119
007 NO RENUNCIÏS (català) inspirada en un missatge original de Crystal Luz y Ana Cruz. vist: 56
007 NO DESISTAS (español) inspirada en un mensaje original de Crystal Luz y Ana Cruz. visto: 93

Pàgina 3

008 ADORA I CONFIA (català) presentació inspirada en el text de P. Theilard de Chardin, amb imatges de l'autor, d'una albada a la Costa Brava. vist: 74
008 ADORA Y CONFÍA (español) presentación inspirada en el texto de P. Theilard de Chardin, con imágenes del autor de un amanecer en la Costa Brava. visto: 214
009 LA BÍBLIA AL TELÈFON MÒBIL (català) presentació inspirada al comprovar la utilitat de tenir la Bíblia incorporada al mòbil. vist: 51
009 LA BIBLIA EN EL TELÉFONO MÓBIL (español) presentación inspirada al comprobar la utilidad de tener la Bíblia incorporada al teléfono móvil. visto:136
010 THIBIRINE (català) presentació inspirada en els fets de Thibirine (Algèria 1996), i en el testament espiritual del pare Christian de Chergé. vist:40
010 THIBIRINE (español) presentación inspirada en los hechos de Thibirine (Argelia 1996), y en el testamento espiritual del padre Christian de Chergé. visto: 33
011 JO CREC EN VÓS, BON DÉU (català) pregària d'autor anònim utilitzada en les celebracions comunitàries de l'Església que està a Girona. vist: 182
012 EL PESCADOR (español) plegaria, presentación dedicada a mi nieta GISELA con imágenes históricas de Lloret de Mar (Costa Brava - Girona) visto: 121
013 FELIÇ NADAL (català) presentació realitzada com a Felicitació de Nadal. vist: 201
013 FELIZ NAVIDAD (español) presentación realizada como Felicitación de Navidad. visto: 432

Pàgina 4

015 EL PARENOSTRE (català) presentació inspirada en la oració que el mateix Jesús de Natzaret ensenyà. vist: 233
015 EL PADRENUESTRO (español) presentación inspirada en la oración que el propio Jesús de Nazaret enseñó. visto: 148
016 BENAURANCES (català) presentació inspirada en un text de Fra Lluís Solà, del monestir cistercenc de Poblet (Cat). vist: 176
016 BIENAVENTURANZAS (español) presentación inspirada en un texto de Frai Lluís Solà, del monasterio cisterciense de Poblet (Cat). visto:605
017 EL DO ESPLÈNDID DEL SENYOR (català) presentació inspirada en el llibre de Isaïas 55 "els vostres camins no son els meus". vist: 47
017 EL DON ESPLÉNDIDO DEL SEÑOR (español) presentación inspirada en el libro de Isaías,55 "vuestros caminos no son mis caminos" visto:59
018 AQUÍ HI SOM DE PAS (català) presentació inspirada en el llibre d'Anselm Grün "Per què a mi?". vist: 70
018 AQUÍ ESTAMOS DE PASO (español) presentación inspirada en el libro de Anselmo Grün "Por qué a mi?". visto:102
019 CINQUANTÈ ANIVERSARI DEL MEU CURSET (català), cinquanta aniversari del Curset de Cristiandat, en acció de gracies. vist: 68
019 CINCUENTA ANIVERSARIO DE MI CURSILLO (español), cincuenta aniversario del Cursillo de cristiandad, en acción de gracias. visto: 77

Pàgina 5

020 LLEGENDA DELS PEIXOS CAPTURATS (català), presentació inspirada en una paràbola de Norbert Leví. vist: 44
020 LEYENDA DE LOS PECES CAPTURADOS (español) presentación inspirada en una parábola de Norberto Leví. visto: 106
021 UN ALTRE MÓN ÉS POSSIBLE (català) presentació inspirada en un tex anònim. vist: 33
021 OTRO MUNDO ES POSIBLE (español) presentación inspirada en un texto anónimo. visto:63
022 SANTA MARIA "DE COLORES" inspirada en la revista digital del mateix nom (maig 2014) vist: 15
022 SANTA MARÍA DE COLORES, inspirada en la revista digital del mismo nombre (Mayo 2014). visto: 33
023 RECORDS DEL COLLELL 02 (català) Els vitralls de la Basílica de Santa Maria del Collell. vist: 106
023 RECUERDOS DEL COLLELL 02 (español) Las vidrieras policromadas de la Basílica de Santa María del Collell. visto: 61
024 LA RESURRECCIÓ,FINALITAT DE LA VIDA
Presentació inspirada en el bellíssim poema d'Euguéni Evtuchenko, poeta ortodox rus, que se cita en el llibre LA MORT PLENITUD DE VIDA - Diàleg amb el P.Antonio Oliver -, de Joan Terrasa. vist: 23
024 LA RESURRECCIÓN, FINALIDAD DE LA VIDA
Presentación inspirada en el bellísimo poema de Euguéni Evtuchenko, poeta ortodoxo ruso, citado en el libro LA MUERTE PLENITUD DE VIDA - Diálogo con el P.Antonio Oliver - de Joan Terrasa. visto: 16

Pàgina 6

122 SALM 22 (21) (català) inspirada en el salm 22 (21)
vist: 93
122 SALMO 22 (21) (español) inspirada en el salmo 22 (21). visto: 314
123 SALM 23 (22) (català) inspirada en el salm 23 (22) "El Bon Pastor" vist: 88
123 SALMO 23 (22) (español) inspirada en el salmo 23 (22) "El Buen Pastor" visto: 455
141 SALM 41 (40) (català) inspirada en el salm 41 (40), només Déu es un amic que mai no falla. vist: 60
141 SALMO 41 (40) (español) inspirada en el salmo 41 (40), sólo Dios es el amigo que nunca falla. visto: 226
171 SALM 71 (70) (català) inspirada en el salm 71 (70), la joia d'envellir. vist: 36
171 SALMO 71 (70) (español) inspirada en el salmo 71 (70), el gozo de la vejez. visto: 192
227 SALM 127 (126) (català) inspirada en el salm 127 (126) "Vosaltres sou edifici de Déu..." (1C 3,9). vist: 64
227 SALMO 127 (126) (español) presentación inspirada en el salmo 127 (126) "Vosotros sois edificio de Dios..." (1C 3:9) visto: 192

Pàgina 7

230 SALM 130 (129) (català) presentació inspirada en el salm 130 (129) "Més que els sentinelles al matí..." vist: 72
230 SALMO 130 (129) (español) presentación inspirada en el salmo 130 (129) "Más que los centinelas..." visto: 276
238 SALM 138 (137) (català) inspirada en el salm 138 (137) "per la fe es va mantenir ferm, com si vegés l'invisible" (He 11:27) vist: 50
238 SALMO 138 (137) (español) presentación inspirada en el salmo 138 (137) "si los peligros son grandes, la mano de Dios es salvadora y su amor es eterno" visto: 400
242 SALM 142 (141) (català) presentació inspirada en el salm 142 (141)... precisament per aixó, "perquè he quedat desamparat", he d'estar segur que Déu escolta atentament el meu clam. vist: 42
242 SALMO 142 (141) (español) presentación inspirada en el salmo 142 (141)... oramos con este salmo en unión con cuantos están en camino, y también con aquellos que se sienten agotados por las fatigas del mismo. visto: 192
246 SALM 146 (145) (català) presentació inspirada en el salm 146 (145) ...feliços els oprimits, els qui tenen fam, els presos, els cecs, els vençuts, els justos, els foraters, les viudes i els orfes, perquè el Senyor els salva dels seus mals... vist: 37
246 SALMO 146 (145) (español) inspirada en el salmo 146 (145) ...quienes están en situación de inferioridad por causa de otros (oprimidos, hambrientos y cautivos) o por enfermedad (ciegos y desfallecidos) o por circunstancias de la vida (emigrantes, huérfanos y viudas) se benefician de la fidelidad amorosa de Dios. visto: 278
248 SALM 148 (català) inspirada en el salm 148 ..."la Missa sobre el món" de Teilhard de Chardin... quan ofereix a Déu la lloança que puja de la cració i de l'evolució... vist: 55
248 SALMO 148 (español) inspirada en el salmo 148 ...para orar con este salmo es necesario tener un corazón ecuménico y ecológico, en el que quepan todos y todo... visto: 107

Pàgina 8

137 SALM 37 (36) (català) presentació inspirada en el salm 37 (36). Aquest salm recomana confiança amb Déu i, sobretot, no exasperar-se ni tenir enveja. Fiar-se de Déu, tot i no veure clar el seu procedir... vist: 31
137 SALMO 37 (36) (español) presentación inspirada en el salmo 37 (36). Este salmo recomienda confianza en Dios y, sobre todo, no exasperarse ni tener envidia. Fiarse de Dios, a pesar de no ver claro su proceder... visto: 135

025 SANTA MARIA, DE L'AMISTAT (català) presentació inspirada en el tema "Santa María de la Amistad", extracte procedent del llibre "Santa María de Colores" del P. Cándido Montaña... vist: 38
025 SANTA MARÍA DE LA AMISTAD (español), presentación inspirada en el tema "Santa María de la Amistad", extracto procedente del libro "Santa María de Colores" del P. Cándido Montaña... visto: 18

026 SER PREGÀRIA, SER PRESÈNCIA, SER CREU (català), presentació inspirada en la reflexió "Advent 2014" a Solius. vist: 44

028 L'ESFORÇ DE LA PAPALLONA (català), les dificultats i l'esforç son estímuls per a superar-nos. vist: 17

027 ...NO M'HAN ROBAT LA MÚSICA! (català) faula que inclou un ensenyament. vist: 22

027 ...NO ME ROBARON LA MÚSICA (español) leyenda. visto: 114

Pàgina 9

(Pàgina no activa)

Pàgina 10

ELS CONTES DE L'AVI QUIM: Aquests relats que anomeno "Els contes de l'Avi Quim", són relats, en forma de contes, de fets viscuts, alguns certs, altres imaginats, i fins i tot somiats, escrits per a fills i nets, petits i grans, i si pel camí algú altre hi aterra, tant de bo serveixin per animar, per somiar i per caminar! Quim de Cal Terrisser.